Sunday, April 25, 2010

Tafakurku…..
July 3, 2009


Berfikir tentang matlamat kehidupan

Berfikir tentang kematian

Berfikir tentang kemanakah masa yang telah dilalui

Berfikir tentang kasih sayang Tuhan

Berfikir tentang kasih saying Nabi.
Berfikir tentang kesalahan

Berfikir tentang alam barzakh

Berfikir tentang alam akhirat

Berfikir tentang azab dn nikmat yang dijanjikan.
Berrfikir betapa lemahnya diri

Berfikir tentang ruginya di akhirat nanti

Berfikir tentang berpaling Tuhan dan melihatnya.
Berfikir bahawa dia seorang ayah

Yang wajib membimbing dan menjadi contoh

kepada isteri dan anak-anak.
Berfikir ia adalah seorang isteri

Yang wajib mentaati pada suaminya

Dan memberi kasih saying kepada anak-anak.
Berfikir ia sebagai seorang anak

Yang wajib atasnya memuliakan ibu bapanya.
Berfikir bahawa ia perlu menjauhi harta yang haram

Berfikir bahawa haram atasnya menzalimi manusia
Berfikir……..dan terus berfikir…..

No comments:

Post a Comment