Wednesday, August 18, 2010

Pantun Melayu
KELUHAN IBU PERTIWI
Written by Administrator
Sunday, 14 February 2010 05:49
Putra Putri Harapan bangsa,
Hala tuju samar meraba,
Laungan semangat meluah merata,
Kesan tiada angkara tiba,
Kesatuan ditinggal perpaduan dilupa,
Kemana tuju pejuang bangsa,
Sama sendiri gaduh sengketa,
Peribadi ditimang ummat dilupa,
Read more... Comments (1)
Last Updated on Sunday, 14 February 2010 05:50

APA ITU PANTUN
Written by Administrator
Wednesday, 10 February 2010 17:46
By : Harampatah
Pantun adalah bentuk puisi yang terdiri atas empat baris yang bersajak bersilih dua-dua (pola ab-ab), dan biasanya, tiap baris terdiri atas empat perkataan. Dua baris pertama disebut sampiran (pembayang), sedangkan dua baris berikutnya disebut isi pantun. Ada dua pendapat mengenai hubungan antara sampiran dan isi pantun. Pendapat pertama dikemukakan oleh H.C. Klinkert pada tahun 1868 yang menyebutkan bahwa, antara sampiran dan isi terdapat hubungan makna. Pendapat ini dipertegas kembali oleh Pijnappel pada tahun 1883 yang mengatakan bahwa, hubungan antara keduanya bukan hanya dalam tataran makna, tapi juga bunyi. Bisa dikatakan jika sampiran sebenarnya membayangkan isi pantun. Pendapat ini dibantah oleh van Ophuysen yag mengatakan bahwa, sia-sia mencari hubungan antara sampiran dan isi pantun. Menurutnya, yang muncul pertama kali dibenak seseorang adalah isi, baru kemudian dicari sampirannya agar bersajak. Dalam perkembangannya, Hooykas kemudian memadukan dua pendapat ini dengan
Read more... Add new comment
Last Updated on Wednesday, 10 February 2010 17:57

PANTUN PUJIAN
Written by Administrator
Wednesday, 10 February 2010 17:24
PANTUN PUJIAN KEPADA NABI MUHAMMAD SAW
Banyak hari diantara hari
Tidak semulia hari Jum‘at
Banyak nabi diantara nabi
Tidak semulia nabi Muhammad
Banyaklah redup perkara redup
Redup alamat hari kan hujan
Banyaklah hidup perkara hdiup
Hidup Muhammad menjadi teladan
Jaringan puput merata-rata
Campakkan bilis ke dalam pukat
Keringlah laut menjadi tinta
Takkan tertulis ajaran Muhammad
Read more... Comments (3)
Last Updated on Wednesday, 10 February 2010 17:38

No comments:

Post a Comment